Perpétua para autores de massacre de Gujarat (vídeo)

|AF|